ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

“Նոր-Բայազետի զարգացման համայնքային բարոգործական հիմնադրամ”-ը ստեղծվել է, որպես եզակի մի կառույց, որը կոչված է համախմբել Հայաստանում և արտերկրում ապրող բոլոր այն բայազետցիներին, մյուս հայրենակիցներին և նրանց համախոհներին, ովքեր պատրաստակամ են իրենց ջանքերն ուղղել Նոր-Բայազետ քաղաքի կայուն զարգացմանը:

Հիմնադրամի նպատակներն են.

 • մշակել և իրագործել Գավառում սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը նպաստող ծրագրեր
 • կազմակերպել շահագրգիռ անձանց ակտիվ մասնակցությունը աջակցելու Գավառ համայնքի սոցիալ-տնտեսական և կենցաղային խնդիրների լուծմանը
 • նյութական օժանդակություն ցուցաբերել սոցիալապես անապահովներին, կարիքավոր միայնակ թոշակառուներին, ծնողազուրկ երեխաներին, զոհված ազատամարտիկների երեխաներին ու ընտանիքներին, հաշմանդամներին
 • հովանավորել տաղանդավոր երեխաներին
 • կազմակերպել մշակութային, մարզական և այլ միջոցառումներ
 • օժանդակել Գավառի քաղաքապետարանին և նրան ենթակա հիմնարկներում առկա խնդիրների լուծմանը
 • գործարարների հետ հաստատել բարեկամական կապեր
 • համագործակցել պետական, միջազգային և օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ:

Հիմնադրամի խնդիրներն են.

 • նպաստել քաղաքում սոցիալ-տնտեսական կյանքի բարելավմանը,
 • մշակել գիտական, ուսումնական, ներդրումային և արտադարական ծրագրեր
 • աջակցել գործարարության զարգացմանը, նպաստել տնտեսության, առևտրի և արդյունաբերության առաջընթացին
 • խրախուսել առաջավոր գործարարներին, կազմակերպել հանդիպումներ, քննարկումներ, սեմինարներ, միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ
 • աջակցել քաղաքում բնակվող սոցիալապես անապահով խավերին, միայնակ թոշակառուներին, ծնողական խնամքից զրկված երեխաներին, սոցիալապես անապահով իրավիճակում հայտնված անձանց, օժանդակե;լ նրանց կենսապայմանների բարելավմանը
 • հիմնադրամն անձամբ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ կարող է զբաղվել միայն իր կանոնադրությամբ սահմանված ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակներով:

Հիմնադրամի կառավարման մարմիններն են`

Հիմնադարամի հոգաբարձուների խորհուրդը
Հիմնադրամի տնօրենը

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ`

Գուրգեն Մարտիրոսյան (հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ)
Գրիգոր Բոշյան
Նիկոլայ Նալբանդյան
Գրիգոր Դաշտոյան
Սամվել Ամիրխանյան
Անահիտ Շահզադյան
Արազ Հայրապետյան
Մարտին Ղուդեյան
Սարգիս Մազմանյան

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՏՆՕՐԵՆ`

Արման Մարուխյան


Share to Facebook
Share to Odnoklassniki